Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Quý

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsdongquy@edu.viettel.vn