Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Quý

Tiền Hải - Thái Bình